Zakłada on, że w ramach pilotażu przeglądy lekowe, czyli zebranie wywiadu dotyczącego zarówno pacjenta, jak i stosowanych przez niego leków oraz preparatów w celu oceny poprawności i efektywności stosowanej farmakoterapii, będą realizowane przez apteki. O przystąpieniu danej placówki do programu będzie decydować m.in. zgłoszenie przez nią takiej gotowości.
Program jest skierowany do szerokiego grona zainteresowanych. Zgodnie z założeniami autorów świadczenie będzie przysługiwać pacjentom pomiędzy 18. a 59. rokiem życia, jeśli na stałe przyjmują nie mniej niż pięc leków na receptę oraz pacjentom powyżej 60. roku życia, którzy biorą co najmniej 10 leków. Projekt określa, że przynajmniej dwa z przyjmowanych leków muszą pochodzić z grupy C zgodnie z ATC (klasyfikacją anatomiczno-terapeutyczno-chemiczną produktów leczniczych).