statystyki

Podatki

podatek obrotowy

wróć do działu: Podatki »

Podatek obrotowy jest to podatek wymierzany od wielkości sprzedaży. W Polsce klasyczny podatek obrotowy istniał do czasu wprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT), który zwany jest też podatkiem od wartości dodanej. Obecnie podatek od towarów i usług stanowi polską odmianę podatku obrotowego. Różnica między podatkiem od towarów i usług a podatkiem obrotowym polega na tym, że VAT obciąża w każdej fazie obrotu gospodarczego nie cały obrót, ale wyłącznie wartość dodaną w tej fazie. Podatek obrotowy natomiast w każdym stadium obrotu płacony jest od całej należności, tj. ceny sprzedaży. Przy podatku obrotowym przedsiębiorca nie może odliczyć podatku zapłaconego przez kontrahenta we wcześniejszej fazie obrotu. Przy podatku od towarów i usług istnieje możliwość odliczenia.

Bogdan Świąder

Prawo dla specjalisty