statystyki

Paremie łacińskie

Ubi iudicat, qui accusat, vis, non lex valet.

wróć do działu: Paremie łacińskie »

Gdzie, sądzi oskarżyciel, obowiązuje siła, nie prawo.

Prawo dla specjalisty