To wykaz świadczeń i procedur zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wykonywanych przez świadczeniodawców na rzecz pacjentów ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego.

Koszyk świadczeń gwarantowanych jest podzielony na rozdziały:

1. Podstawowa opieka zdrowotna

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
3. Leczenie szpitalne
4. Rehabilitacja lecznicza
5. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
7. Leczenie stomatologiczne
8. Leczenie uzdrowiskowe
9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne
10. Ratownictwo medyczne
11. Opieka paliatywna i hospicyjna
12. Świadczenia wysokospecjalistyczne
13. Programy zdrowotne
14. Leki i programy lekowe