Piotr Pieńkosz: edukacja

28 listopada 2016 r.

Kiedy student może się poskarżyć na brak decyzji dziekana?

12 października 2015 r.

Pełnoletni uczeń musi mieć zgodę na opuszczenie szkoły w trakcie zajęć

4 marca 2015 r.

Urząd nie udostępni wszystkich danych do magisterki

26 listopada 2014 r.

Rezygnować ze studiów najlepiej na piśmie i za pokwitowaniem

21 listopada 2014 r.

Zgubione świadectwo dojrzałości to nie tragedia. Można zdobyć duplikat