Piotr Pieńkosz: dane osobowe

17 maja 2017 r.

Przy udostępnianiu danych z rejestru mieszkańców nie wolno sięgać do innych baz

6 grudnia 2016 r.

Szef udostępnił bezprawnie twoje dane? Możesz żądać zadośćuczynienia