Ewa Ivanova: informacja publiczna

6 września 2016 r.

Administracja publiczna: Zarobki rzecznika prasowego są jawne

9 czerwca 2016 r.

Nagrody w ministerstwie: Kwoty jawne, nazwiska tajne