Bartosz Marczuk: pomoc społeczna

20 września 2011 r.

Marczuk: Mistrzowie zaglądania do cudzej kieszeni