Paweł Sikora: uchwała

1 stycznia 2018 r.

Rada gminy w uchwale dotyczącej nieruchomości nie może używać słowa „bezpłatnie”