P. S: testament

20 czerwca 2019 r.

Darowizny, testamenty, spadki po zmianach przepisów

30 kwietnia 2019 r.

Spadki a konkubinat [DZIEDZICZENIE PO KONKUBENCIE, ZAPIS MAJĄTKU]

6 kwietnia 2019 r.

Dział spadku – jak podzielić majątek między spadkobierców [CO TO JEST, JAK PODZIELIĆ MAJĄTEK SPADKODAWCY]