P. S: spadki

20 czerwca 2019 r.

Darowizny, testamenty, spadki po zmianach przepisów

30 kwietnia 2019 r.

Spadki a konkubinat [DZIEDZICZENIE PO KONKUBENCIE, ZAPIS MAJĄTKU]