Tomasz Krywan: Wszystkie

15 lutego 2020 r.

Nie trzeba żądać wystawienia pełnej faktury w miejsce paragonu z NIP nabywcy

18 listopada 2019 r.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [KOMENTARZ]