Marek Tejchman: energetyka

4 listopada 2015 r.

Szałamacha: Banki powinny obsługiwać gospodarkę, a nie rządzić nią

13 stycznia 2015 r.

Tejchman: Wiem, że nic nie wiem