Ignacy Morawski: Wszystkie

13 maja 2014 r.

Morawski: Nie zmniejszać podatków, tylko usprawnić wydatki