Szefowa rządu wspólnie z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem otworzyła w Urzędzie Gminy w Goździe k. Radomia placówkę pocztową. Według premier było to możliwe dzięki współpracy rządu, Poczty Polskiej i samorządu.

"To jest wywiązanie się z naszych zobowiązań. Tym największym jest danie szansy, żeby lokalne społeczności, zwykli obywatele mieli poczucie bezpieczeństwa, stabilności, ażeby te instytucje, które są im potrzebne do normalnego, codziennego życia były blisko ich domów" - powiedziała szefowa rządu.

Premier podkreśliła, że Polacy najbardziej oczekują tego, by "wreszcie mieć poczucie, że są współgospodarzami własnego państwa".

Premier zapewniła, że rząd będzie konsekwentnie realizował swój program, który jest "ułożony zgodnie z określonym harmonogramem". W przyszłym roku - podkreśliła - "priorytetem rządu będzie dbałość o to, aby rozwój gospodarczy w Polsce był dynamiczny".

Nawiązując do przygotowanego przez wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Szydło podkreślała, że plan ten nastawiony jest na to, aby ożywiać lokalne społeczności. "Aby nikt nie czuł się wykluczony, żeby Polska rozwijała się równomiernie, ale przede wszystkim, by rozwijała się dynamicznie" - podkreśliła.

"Chcę państwa zapewnić, że ten plan, który jest planem niezwykle ambitnym, jest bardzo dobrze przygotowany, jest realny i będziemy konsekwentnie go realizować" - zapewniła szefowa rządu.

Jak dodała, "możemy mieć wszyscy poczucie tego, że (...) budujemy dobrą przyszłość dla Polski; dobrą i stabilną". "Możemy być wszyscy spokojni, że sprawy Polski idą w dobrym kierunku" - powiedziała szefowa rządu.

Szydło przywołała też program przywracania posterunków policji realizowany przez MSWiA. Jak zaznaczyła, w tym roku 24 posterunki powstały w małych miejscowościach. Kolejny program - podkreśliła premier - to właśnie uruchamiany, realizowany przez resort infrastruktury i budownictwa, program otwierania nowych placówek pocztowych.

Minister infrastruktury i budownictwa zapowiedział, że kilkadziesiąt placówek pocztowych, które kiedyś zostały zlikwidowane w niewielkich miejscowościach, teraz będzie reaktywowanych. Minister Adamczyk zapowiedział także, że okienka pocztowe będą uruchamiane na dworcach kolejowych. Oprócz usług pocztowych mają się zajmować m.in. sprzedażą biletów kolejowych.