Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), struktura amerykańskiego resortu finansów odpowiedzialna za prawny aspekt wprowadzanych sankcji, nałożył restrykcje na mocy przepisów wymierzonych w osoby podejrzewanych przez władze USA o działalność terrorystyczną lub popieranie ugrupowań terrorystycznych.

Regulacje te zakazują również amerykańskim obywatelom angażowania się w działalność biznesową z osobami, które zostały objęte tymi retorsjami.

Front al-Nusra to organizacja terrorystyczna, która oderwała się od Al-Kaidy i przemianowała się Dżabat Fatah al-Szam (Front na rzecz Podboju Lewantu). Walczy w Syrii.(PAP)