Jak powiedział zastępca dyrektora biura ds. utworzenia OT płk Artur Dębczak, SPO poruszy m. in. problematykę kształtowania zasobów osobowych, przeszkolenia obronnego obywateli, będzie też dotyczył kompetencji planowanych Wojsk Obrony Terytorialnej, ich struktury i podporządkowania.

Przedstawiciele MON zapewnili, że wojska OT będą w razie potrzeby do dyspozycji wojewodów np. przy zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, jednak przy zachowaniu wojskowego łańcucha dowodzenia, zgodnie z organizacją działania sił zbrojnych w czasie pokoju.

Resort poinformował także, że plan szkolenia WOT nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony, trwają analizy zakładające wykorzystanie instruktorów spoza wojsk operacyjnych, a także w ogóle spoza wojska.

Reprezentanci MON wyjaśnili, że żołnierzy OT nie będzie obowiązywał zakaz przynależności do partii, jednak na czas służby będą musieli zawiesić członkostwo.

Strategiczny przegląd obronny rozpoczął się w MON w połowie lipca, raport z SPO ma być gotowy na początku przyszłego roku. SPO ma wytyczyć kierunki polityki obronnej i rozwoju sił zbrojnych, w tym struktury kierowania i dowodzenia oraz systemu szkolenia.

W myśl projektu ustawy o obronie terytorialnej WOT mają się stać kolejnym rodzajem sił zbrojnych, a jej dowódca jednym z trzech głównych dowódców. Powołanie WOT to jeden z priorytetów obecnego kierownictwa MON. Wojska Obrony Terytorialnej mają docelowo liczyć ok. 35 tys. żołnierzy. W ciągu kilku lat MON zamierza utworzyć 17 brygad (po jednej w każdym województwie i dwie na Mazowszu). Bataliony, z których mają się składać brygady, mają obejmować po kilka powiatów. W pierwszej kolejności mają powstać brygady w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz cztery bataliony - w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Siedlcach.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dotyczący wprowadzenia WOT, zapowiada wprowadzenie nowego rodzaju czynnej służby wojskowej – terytorialnej służby wojskowej (TSW). Za służbę ma przysługiwać świadczenie za gotowość, wg zapowiedzi resortu ma to być ok. 500 zł miesięcznie.(PAP)