Cmentarz na Rossie jest jedną z czterech polskich nekropolii narodowych. Wiele grobów znajdujących się tam jest zapomnianych i zaniedbanych. „Warto, żeby nasi rodacy, pochowani na Rossie, których groby nie posiadają już teraz opiekunów, bo ich bliscy albo nie żyją, albo wyemigrowali, w tym dniu, zostali upamiętnieni w ten symboliczny sposób” - powiedział we wtorek na konferencji poseł Kukiz’15 Robert Mordak.

Inny z działaczy Kukiz'15, Jan Maniak podkreślił, że w ub. roku radomianie również zbierali znicze na wileński cmentarz. „W ramach podobnej akcji prowadzonej wspólnie z harcerzami, udało się zebrać ponad 600 zniczy, które później zapalono na Rossie” - mówił. Dodał, że radomianie włączają się w akcję „Światełko dla Rossy”, prowadzoną od kilku lat przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą i Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. W ub. roku zebrano 7,5 tys. zniczy.

Cmentarz na Rossie liczy 250 lat. Przy głównym wejściu na starą Rossę, na małym wojskowym cmentarzyku znajduje się mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego, w którego krypcie, obok trumny ze szczątkami jego matki, spoczywa serce Naczelnika Państwa. Wokół mauzoleum znajdują się groby żołnierzy poległych w walkach o Wilno w latach 1918-1919 z bolszewikami oraz mogiły żołnierzy Armii Krajowej poległych w walkach o wyzwolenie Wilna w 1944 roku. Po wojnie część tych nagrobków została rozmyślnie zniszczona. Do dzisiaj zachowały się 72 mogiły AK-owców.

Rossa składa się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarzyka Wojskowego z mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego. Na obszarze ponad 10 hektarów jest około 26 tys. nagrobków, pomników, grobowców. Spoczywają tu między innymi profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, są też groby: archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki.

Na Rossie pochowani są ojciec litewskiego odrodzenia narodowego Jonas Basanaviczius, malarz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Cziurlionis, pisarze Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Petras Cvirka, a także wiele innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

Szacuje się, że rocznie najstarszą nekropolię Wilna odwiedza około 950 tys. turystów, głównie Polaków. (PAP)