Nagrobek został odrestaurowany z inicjatywy lekarzy ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach w Polsce, braci Krzysztofa i Zbigniewa Kopocińskich, którzy od dawna interesują się losem dawnego wileńskiego szpitala wojskowego.

„Wiedzieliśmy, że dyrektorem tego szpitala był Krzysztof Malanowicz i że jest pochowany w części cywilnej na cmentarzu wojskowym na Antokolu” - mówi w rozmowie z PAP Zbigniew Kopociński.

Bracia Kopocińscy grób ppłk. Malanowicza odnaleźli latem ubiegłego roku. „Był w bardzo złym stanie. Inskrypcję nagrobną cudem odczytaliśmy, dlatego podjęliśmy starania jego renowacji i przekonaliśmy nasze środowisko lekarzy wojskowych do sfinansowania prac” - mówi Zbigniew Kopociński.

Bracia Kopocińscy liczą, że ich inicjatywa zaowocuje tym, że w podobną akcję zaangażują się też inne izby lekarskie i inne środowiska.

„Na dawnych Kresach Wschodnich, nie tylko na Litwie, też na Ukrainie, Białorusi, na setkach nekropolii znajdują się tysiące polskich grobów zasłużonych lekarzy, nauczycieli, artystów, prawników, żołnierzy” - przypomina Kopociński, wskazując, że „to jest nasze wspólne dziedzictwo i o te groby powinni dbać nie tylko Polacy mieszkający w Wilnie, Lwowie czy Grodnie, ale też my wszyscy”.

Kazimierz Malanowicz urodził się w Brześciu w 1884 r. Od 1922 r. mieszkał w Wilnie. Pracował w zakładzie Anatomopatologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, następnie mianowano go komendantem Szpitala Okręgowego nr 3. Malanowicz zmarł w 1933 r. w Grodnie, ale został pochowany w Wilnie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)