Uwzględniając prognozę rozkładu głosów wśród niezdecydowanych poparcie dla pozostania Wlk. Brytanii we wspólnocie wzrosło w poniedziałkowym sondażu ORB dla "Daily Telegraph" o 1 pkt. proc. do 8 pkt. proc.

Odnosząc się do badania opublikowanego w poniedziałek w "Daily Telegraph", pracownia badawcza ORB dokonała prognozy rozkładu głosów wśród osób, które zadeklarowały, że na pewno wezmą udział w głosowaniu, ale jeszcze nie wiedzą jaki oddadzą głos, nie wliczając tej grupy do badania.

Zgodnie z uaktualnionymi wynikami sondażu, 54 proc. Brytyjczyków życzy sobie pozostać w UE, a 46 proc. wyjść ze Wspólnoty. Poprzednio podano, że 53 proc. ankietowanych jest za pozostaniem w UE.

ORB prognozuje, że głosy niezdecydowanych rozłożą się w proporcji 3:1 na korzyść zwolenników pozostania UK w UE.

Bez uwzględnienia niezdecydowanych, 55 proc. jest za dalszą obecnością Wlk. Brytanii w UE, a 45 proc. przeciw.

Wyniki sondażu w uwzględnieniem niezdecydowanych kształtują się następująco: 47 proc. respondentów jest za pozostaniem UK w UE, 39 proc. przeciw, a 15 proc. nie wie jaki odda głos.

W komentarzu do wyników pracownia zwraca uwagę, że morderstwo Jo Cox "do tej pory miało mały wpływ na preferencje wyborcze, ale równie dobrze mogło zmobilizować młodszych wyborców do uczestnictwa w głosowaniu".

ORB w zbieranych przez siebie danych obserwuje od 5 tygodni wzrost deklarowanej skłonności do głosowania wśród grupy wiekowej 18-25 lat.

Połowa respondentów w badaniu została przepytana już po morderstwie Jo Cox, do którego doszło w czwartek 16 czerwca.

Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie w dniach 14-19 czerwca na próbie 877 dorosłych Brytyjczyków. Błąd pomiaru wynosi 3,31 proc.

Pobierz raport Forsal.pl: Brexit vs Twoja firma. Stracisz czy zyskasz >>>