Podczas poniedziałkowego posiedzenia zespołu w Krakowie wiceminister cyfryzacji Witold Kołodziejski wskazał m.in., że dotychczasowe problemy polegały na trudnych inwestycjach operatorów telekomunikacyjnych – ze względu na obawy lokalnych społeczności o wzrost promieniowania elektromagnetycznego. Problem udało się jednak zażegnać.

„Doprowadziliśmy do podpisania porozumienia między organizatorami ŚDM a teleoperatorami. Już możemy powiedzieć, że prace ruszyły – są zainstalowane dodatkowe stacje bazowe w Brzegach (10 - PAP) i na Błoniach (dwie - PAP), są podciągnięte światłowody, jest zwiększona przepustowość i pojemność sieci w Krakowie i w okolicach. Dzięki tym działaniom będzie zagwarantowana dostępność do usług teleinformatycznych i do internetu podczas ŚDM” - zaznaczył Kołodziejski.

Ekspert Urzędu Komunikacji Elektronicznej Piotr Durbajło podkreślił, że skala problemu z zapewnieniem właściwej łączności jest „potężna”. „Gmina Wieliczka to 51 tys. osób, normalnie w ciągu roku przez tę gminę przechodzi 1,5 mln turystów. Tu mówimy – przez tę gminę minimum 1,5 mln osób przemieści się w ciągu dnia” - podkreślił Durbajło. Przypomniał też sytuację z 2006 r., gdy podczas papieskiej wizyty na Błoniach padła propozycja, aby młodzież wysłała sms z pozdrowieniami od papieża. „Zbieraliśmy się przez parę godzin po tym fakcie” - zaznaczył ekspert.

Durbajło zaznaczył m.in., że dodatkowe stacje bazowe w Brzegach i na Błoniach mają nie tylko zapewnić dostępność do usług, ale przede wszystkim zapewnić dostęp do numerów alarmowych. Operatorzy zwiększyli też liczbę łączy dochodzących do krakowskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a same centra zwiększyły obsadę stanowisk obsługi.

Kołodziejski wskazał też, że resort cyfryzacji koordynuje działania związane z cyberbezpieczeństwem – zidentyfikowano infrastrukturę krytyczną, skoordynowano kanały wymiany informacji o zagrożeniach, a specjalny zespół będzie przez 24 godziny na dobę „tworzył parasol cyberbezpieczeństwa nad pielgrzymami”.

Durbajło przekazał ponadto, że już działają zespoły monitorowania radiowego UKE, których zadaniem jest monitorowanie widma radiowego w Krakowie, a w czasie ŚDM będą pomocne w sytuacji ew. zakłócania pracy służb, organizatora czy np. mediów – przy wykrywaniu źródeł zakłóceń.