Podczas I sesji, w której uczestniczył też przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, szefowie parlamentów narodowych omówili m.in. kwestie związane ze wspólnym europejskim system azylowym, zagadnienia związane ze strefą Schengen i bezpieczeństwem granic zewnętrznych Unii oraz działania w ramach umowy między Unią, a Turcją w sprawach migracyjnych.

Według komunikatu Kancelarii Senatu w trakcie sesji uczestnicy konferencji dyskutowali też o wsparciu dla Grecji i innych państw unijnych, najbardziej dotkniętych falą migracyjną, oraz o walce z przemytnikami ludzi, a także o próbach wspólnego rozwiązania tych problemów.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński - jak podano w komunikacie - powiedział, że przy wschodniej granicy UE sprawa migracji ma inny wymiar, a Polska radzi sobie sama z imigrantami z Ukrainy, gdzie trwa wojna; podkreślił, że płyną stamtąd liczni uchodźcy do Europy, zwłaszcza do Polski. "Nie robimy z tego problemu na forum UE" - podkreślił. Jak dodał, Polska dodatkowo rozpoczęła wielką akcję repatriacji obywateli wywiezionych z Polski na tereny ZSRR.

Zdaniem marszałka kryzys migracyjny powinien zostać rozwiązany u źródeł, w państwach skąd płyną do nas uchodźcy.

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan powiedział, że Polska pozytywnie ocenia porozumienie z Turcją, które - jego zdaniem - daje szansę na kontrolę nad przepływem migrantów. Jak ocenił, skuteczne wdrożenie ustalonych działań, w tym zobowiązań readmisyjnych, może być rozwiązaniem presji uchodźców.

Zgodnie z uzgodnionym w marcu planem Turcja przyjmuje z powrotem wszystkich imigrantów, którzy nielegalnie przedostają się na greckie wyspy, a UE ma przesiedlać do siebie syryjskich uchodźców bezpośrednio z obozów w Turcji.

"Wiemy, że jest ryzyko przesunięcia ścieżek migracyjnych. Niepokoją nas przemytnicy" – powiedział Bielan. Przypomniał że Polska przyjmuje imigrantów z Ukrainy i Czeczenii. Zadeklarował że Polska popiera wzmocnienie granic UE.

13 maja 2015 roku Komisja Europejska opublikowała strategię w ramach europejskiego programu w zakresie migracji, której celem jest stawienie czoła bezpośrednim wyzwaniom, wynikającym z utrzymującego się kryzysu. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji podaje, że w 2016 roku do Europy przybyło ponad 180 tys. migrantów i uchodźców.

Szefowie parlamentów będą jeszcze dyskutować nad wzmocnieniem UE oraz przyjęciem zaproponowanej przez część parlamentów deklaracji "Zacieśnienie integracji europejskiej: droga ku przyszłości", tzw. Deklaracji rzymskiej. Spodziewana jest dyskusja nt. europejskiej solidarności, europejskiego wymiaru społecznego oraz przestrzegania praw podstawowych. Jedna z sesji zostanie poświęcona roli parlamentów państw członkowskich oraz współpracy międzyparlamentarnej w procesie stanowienia prawa w Unii Europejskiej.

Na szczycie zostaną także poruszone kwestie bezpieczeństwa obywateli, nowych sposobów walki z terroryzmem oraz roli parlamentów narodowych w osiąganiu równowagi pomiędzy stosowaniem środków bezpieczeństwa, a ochroną praw podstawowych.(PAP)