Zgodnie z ustawą, ma odbyć się ponowny wybór pięciu członków Trybunału Konstytucyjnego. Sejm poprzedniej kadencji wybrał część składu TK przed upływem kadencji obecnych sędziów.

Prezydent nie odebrał ślubowania od nowych członków Trybunału.