W latach 2006-2012 stała na czele Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Została zapamiętana jako prezes, która prowadziła konsekwentną walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. Z tego powodu zyskała miano "żelaznej damy" polskiej administracji.

W latach 90. pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Później doradzała trzem kolejnym ministrom łączności w rządzie Jerzego Buzka, a od 2000 roku była także dyrektorem departamentu w tym resorcie. W latach 2001-2004 dyrektor Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W 2004-tym założyła Centrum Studiów Regulacyjnych.

Po odejściu z UKE była między innymi, prezesem Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, zasiadała w Radzie do spraw Cyfryzacji w ministerstwie administracji i cyfryzacji. W 2015 roku objęła stanowisko prezesa operacyjnego w projekcie Internet dla Mazowsza, należy też do rady Ośrodka Analiz Strategicznych.

Jako ekspert, Streżyńska współpracowała ze stowarzyszeniem "Republikanie", założonym przez posła Przemysława Wiplera, a potem z partią Polska Razem Jarosława Gowina. Po ustąpieniu Wiplera z funkcji prezesa "Republikanów" przejęła jego obowiązki, jednak krótko po przegraniu wyborów na prezesa, opuściła organizację.

Urodziła się 11 maja 1967 roku. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.