Analizę przeprowadzono w dwudziestu krajach. Dochód na mieszkańca obliczono po odjęciu składek na ubezpieczenia i podatków. Okazało się, że mniejsze dochody od Greków mają jedynie mieszkańcy Słowenii, Estonii, Litwy, Łotwy i Słowacji. W tym samym czasie najbardziej wzbogacili się Holendrzy, Belgowie i Niemcy. Głównym powodem strat majątkowych, które ponieśli Irlandczycy i Grecy, był spadek cen nieruchomości. Poza tym do pogorszenia sytuacji w Grecji przyczynił się kryzys bankowy i obniżka oprocentowania lokat.

Analitycy przewidują, że nowe reformy oszczędnościowe, wprowadzane w tym kraju, spowodują jeszcze większe zubożenie społeczeństwa.

Obniżają one emerytury, podwyższają składki ubezpieczeniowe i wprowadzają kolejne podatki.