Porozumienie wynegocjowano w lipcu. Wczoraj parlament w Teheranie opowiedział się za jego przyjęciem dużą przewagą głosów. Teraz, gdy swoją aprobatę wyraziła Rada Strażników, rząd będzie mógł wprowadzić w życie postanowienia ugody. Ostatnie zdanie w tej kwestii ma najwyższy przywódca Ajatollah Ali Chamenei. Jego stanowisko nie jest znane, ale wcześniej chwalił on prace grupy negocjatorów i prezydenta Rouhaniego.
Porozumienie zakłada, że Iran ograniczy program atomowy i wpuści do ośrodków nuklearnych międzynarodowych inspektorów. W zamian za to światowe mocarstwa zgodziły się złagodzić utrzymywane do tej pory dotkliwe sankcje.