Jak czytamy w raporcie, w ciągu ostatnich 20 lat stosunek Polaków do Żydów uległ znacznej poprawie. Mimo to, wciąż jest więcej niechętnie nastawionych (32%) niż tych, odnoszących się do nich z sympatią (28%).

Ankieterzy pytali respondentów z czym kojarzą się im słowa "Żydzi" i "naród żydowski". Najczęściej odpowiedzi dotyczyły Holokaustu, wydarzeń II wojny światowej. Wiele z osób wyrażało współczucie wobec Żydów, zwracając uwagę na cierpienie, którego doświadczyli w tamtych czasach. Niektórzy odwoływali się też do bogatej kultury Żydów oraz do tradycji, także tej związanej z religią. Spora grupa badanych odnosiła się też do wspólnej, polsko-żydowskiej przeszłości.

Stosunki między obydwoma narodami respondenci najczęściej postrzegali jako trudne. Często wskazywali na uprzedzenia Polaków wobec Żydów, szkodliwe stereotypy, ale z drugiej strony - również na antypolonizm wśród Żydów, w tym na formułowane przez niektórych z nich zarzuty o współudziale Polski w Holokauście.

CBOS pytał też o wizerunek Żydów. Według 19% badanych Żyd to przede wszystkim człowiek przedsiębiorczy i zaradny, obdarzony biznesowymi talentami, kupiec, bankier lub handlarz. Z kolei 10% respondentów patrzy na nich jako na cwaniaków, oszustów i wyzyskiwaczy. Niektórzy wskazywali też na mądrość Żydów, a inni na ich chciwość, skąpstwo i pazerność. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to 2% respondentów kojarzy Żydów z kapeluszem, pejsami i brodą i wąsami.

Duża część badanych (27%) nie podała konkretnych skojarzeń z terminem "naród żydowski". Inni (10%) stwierdzili, że Żydzi są takim samym narodem jak inne i są wśród nich zarówno ludzie dobrzy, jak i źli.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 1 - 8 lipca 2015 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.