Jednak na efekty trzeba poczekać. Tłumaczy, że populacja kobiet mogących rodzić dzieci jest mniejsza niż kiedyś. Dlatego należy walczyć o to, by liczba dzieci rodzonych przez jedną kobietę była większa.

Według wstępnych danych GUS w pierwszej połowie 2015 r. w Polsce urodziło się 180 tys. dzieci - najmniej od 11 lat.