Ministerstwo stanowczo zaleca obywatelem polskim powstrzymanie się od podróży w ten region, a przede wszystkim na pogranicze turecko-syryjskie i turecko-irackie. Osobom tam mieszkającym ministerstwo radzi rozważenie jego opuszczenia, a mieszkającym na stałe - zachowanie szczególnej ostrożności. Osoby przebywające w tych regionach Turcji powinny bezwględnie stosować się do zaleceń sił porządkowych.

Komunikat MSZ głosi, że sytuacja w pozostałych regionach Turcji się nie zmieniła. Nie można jednak wykluczyć zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Ministerstwo zaleca zachowanie ostrożności podczas pobytu w większych aglomeracjach miejskich i skupiskach turystycznych. Należy też unikać wszelkich zgromadzeń w miejscach publicznych.