Piechociński podkreślił, że po przejściu ustawy przez parlament, bardzo ważna będzie jej realizacja w praktyce. „Potrzebne jest, by po wdrożeniu ustawy i wydaniu stosownych rozporządzeń zbudowane zostało zaufanie pomiędzy państwem a przedsiębiorcami, pomiędzy państwem i jego agendami z Urzędem Skarbowym na czele” - mówił Piechociński.

Zdaniem wicepremiera polska gospodarka opiera się na „trzech zdrowych, zrównoważonych silnikach”. „To spora konsumpcja wewnętrzna, jesteśmy szóstym rynkiem Europy. To również inwestycje, także w sektorze przedsiębiorstw, i o tym świadczy dynamiczny wzrost popytu na stal w polskiej gospodarce. Wreszcie rosnący eksport” - dodał wicepremier.

Jak mówił, po rozwinięciu kierunków eksportowych do Chin, Indii i krajów arabskich, przyszedł czas na Iran. „Przygotowujemy bardzo intensywny program aktywizacji i pobudzenia polskiego eksportu na rynek irański – bardzo ważny i potencjalnie duży rynek. We wrześniu razem z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną wybieramy się do Iranu na misję z dużą reprezentacją polskich przedsiębiorstw” - zapowiedział Piechociński.