W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży każda sala ma swojego patrona. Są to głównie świadkowie historii. Imię Władysława Bartoszewskiego nadano głównej, największej sali, w której odbywają się spotkania, seminaria, wystawy i konferencje. 

Pamiątkową tabliczkę odsłonili młodzi uczestnicy polsko-niemieckiego seminarium.  Władysław Bartoszewski był więźniem Auschwitz w latach 1940 - 1941. Był również przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i honorowym obywatelem gminy Oświęcim. Zmarł 24 kwietnia w Warszawie.