Oceniając weekendowe wystąpienie programowe lewicowej kandydatki na prezydenta, ekspertka uznała je za źle przygotowane. Najpierw zapowiedź zmiany wszystkiego, potem unikanie odpowiedzi dziennikarzy. To świadczy o tym, że nie zna się pozycji ustrojowej prezydenta, a poza tym taka totalna zmiana jest nierealistyczna.

Ewa Marciniak dostrzega jednak pozytywne aspekty wizerunku Magdaleny Ogórek. Jak mówi, mogą go kupić młodzi ludzie, którzy nie interesują się polityką.