Dziennikarz "Wprost" podkreśla, że wbrew stwierdzeniom Andrzeja Seremeta, ABW chciała wydania nie tylko jednego, lecz wszystkich nośników, na których znajdowały się nagrania rozmów polityków. Oznacza to w sposób oczywisty, że redakcja nie miałaby prawa posiadać żadnych dokumentów i żadnych nagrań, wypełniając literalnie 'żądanie dobrowolnego wydania' ABW - mówił Marcin Dzierżanowski. 

Tygodnik nie zgadza się z sugestią Prokuratora Generalnego jakoby redaktor naczelny Sylwester Latkowski konsultował się wczoraj wieczorem z innymi członkami redakcji. Nie było takiej możliwości - mówi Marcin Dzierżanowski. Mamy również film, który pokazuje, że użyto przemocy bezpośredniej wobec Sylwestra Latkowskiego - zaznaczył dziennikarz. Tygodnik zamieścił nagranie na swojej stronie internetowej. Na filmie widać jak Sylwester Latkowski jest rzucany o ziemię - dodaje Marcin Dzierżanowski. 

"Wprost" deklaruje, że Sylwester Latkowski po sprawdzeniu, czy nagrania nie identyfikują źródła, przekaże je w sobotę do prokuratury okręgowej. Nie zmieniliśmy zdania w tej sprawie, deklaracja Sylwestra Latkowskiego, że w odpowiednim trybie przekaże te materiały jest aktualna - mówi Marcin Dzierżanowski. "Wprost" apeluje o ujawnienie przez prokuraturę i ABW wszelkich raportów i nagrań z wczorajszego wejścia do redakcji.