Przeciwnicy generała Jaruzelskiego zakłócili rozpoczęcie pogrzebu na cmentarzu wojskowym na Powązkach - w momencie rozpoczęcia ceremonii rozległy się gwizdy i odtworzone z magnetofonu radzieckie pieśni wojenne.

Wojciech Jaruzelski nie powinien tu spocząć, gdyż odpowiada za liczne zbrodnie komunistyczne - przekonują przeciwnicy pochówku na Powązkach byłego I sekretarza KC PZPR, pierwszego prezydenta III RP i współautora stanu wojennego. Osoby protestujące przeciwko pogrzebowi gen. Jaruzelskiego na tym cmentarzu podkreślają, że jest to miejsce, w którym pochowani są bohaterowie, powstańcy warszawscy i ofiary zbrodni komunistycznych - systemu, któremu Wojciech Jaruzelski służył. 

Zdaniem protestujących, odpowiednim miejscem dla pochówku generała byłby cmentarz żołnierzy radzieckich przy ulicy Żwirki i Wigury. 

Na cmentarz przyszli też ci, którzy chcą złożyć hołd generałowi. Przynieśli biało-czerwone znicze i kwiaty.