W Katedrze Polowej Wojska Polskiego zakończyła się msza pogrzebowa w intencji gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Przed kościołem również demonstrowało kilkudziesięciu przeciwników generała.