W stosunku do pozostałych premierów wolnej Polski, zdania są podzielone. Co dziesiąty respondent wskazał, że najlepszym szefem rządu ostatnich 25 lat był Jerzy Buzek, 8 procent oddało głos na Jarosława Kaczyńskiego, a 7 proc. - na Donalda Tuska. Kolejni w rankingu są Leszek Miller (6 procent) oraz Włodzimierz Cimoszewicz (5 procent). Najmniej respondentów wskazało na Jana Krzysztofa Bieleckiego (0,4 procent). 23 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać najlepszego premiera w historii III RP.

W badaniach, które CBOS przeprowadził pięć lat temu, ranking najlepszych premierów RP kształtował się inaczej. Najwyższe pozycje zajmowali wówczas politycy niedawno pełniący ten urząd. Pierwsze miejsce zajął Kazimierz Marcinkiewicz z 18-procentowym poparciem. Za nim, z 16 procentami, uplasował się Donald Tusk. Głos na obecnego lidera, Tadeusza Mazowieckiego, oddało 15 procent respondentów (10 punktów procentowych mniej).

Badanie dotyczące szefów rządu III RP przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski w dniach 6-12 lutego 2014 roku oraz 6-12 marca 2014 roku.