Rozmowy mają pomóc w wyprowadzeniu Ukrainy z kryzysu politycznego i doprowadzić do zakończenia wielotygodniowych masowych demonstracji organizowanych przez opozycję.