W czasie tego spotkania Franciszek odłożył przygotowany tekst przemówienia i z pełnym przekonaniem powiedział: "W tych młodych ludziach, w tych dzieciach, w tych osobach ukryty jest Jezus. W nich znajdujemy rany Jezusa".

Franciszek przypomniał, że po zmartwychwstaniu Jezus był przepiękny, zachował jednak swoje rany, więcej - zabrał je do nieba. "My leczymy rany Jezusa tu na ziemi, a On z nieba mówi, że na nas czeka" - powiedział Franciszek.

Papież wcześniej zatrzymał się przy każdym i z każdym zamienił kilka słów, także w języku gestów i dotyku. Franciszek przybył do Asyżu wczesnym rankiem i pozostanie tam do wieczora.