Gazeta dodaje, że dyplomacja forsuje także byłego dyrektora generalnego resortu kultury Piotra Dmochowskiego-Lipskiego jako kandydata na sekretarza generalnego Europejskiej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej EUTELSAT-IGO. MSZ stara się ponadto, aby Polska została przyjęta do rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). To ta rada miała się zająć arbitrażem między Polską a Rosją w sprawie Smoleńska.

"Rzeczpospolita" pisze, że minister środowiska Marcin Korolec od kilku lat angażuje się w działania UNIDO. Mająca siedzibę w Wiedniu agenda ONZ pomaga krajom rozwijającym się, ułatwiając im dostęp do nowoczesnych technologii, pomocy technicznej i wiedzy.

W listopadzie ubiegłego roku Marcin Korolec wszedł do rady doradczej Platformy Zielonego Przemysłu UNIDO, czyli gremium współpracy rządów oraz przedsiębiorców na rzecz ekologicznej gospodarki. Teraz - według informacji "Rzeczpospolitej" - chciałby stanąć na czele całej organizacji.