Watykańskie media przypomniały dziś, co kardynał Jorge Mario Bergoglio mówił o papieżu Polaku zaraz po jego powrocie do "domu Ojca", a także w dniu jego beatyfikacji w 2011 roku.

Franciszek przybył do grobu błogosławionego Jana Pawła II w bazylice watykańskiej wkrótce po jej zamknięciu o godzinie dziewiętnastej. Poprzedniego dnia papież odwiedził watykańską nekropolię i modlił się przy grobie św. Piotra.

W rocznicę śmierci Karola Wojtyły watykańskie radio przypomniało dwie wypowiedzi o nim kardynała Jorge Mario Bergoglio. 4 kwietnia 2005 roku ówczesny arcybiskup Buenos Aires mówił o nim jako o konsekwentnym świadku Pana, który na modlitwie i adoracji pozwalał się kształtować mocy Boga, a 1 maja sześć lat później podkreślił odwagę, z jaką nowy błogosławiony obalał dyktatury, powtarzając na koniec słowa, od których Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat: Nie lękajcie się. W 1992 roku papież Polak mianował argentyńskiego jezuitę biskupem, dziewięć lat później włączył go do Kolegium Kardynalskiego.