Rada przyjęła też jednomyślnie rezolucję, przygotowaną przez Unię Europejską i Japonię. Potępia ona stosowanie tortur w Północnej Korei i osadzanie więźniów politycznych w obozach pracy. 

Północna Korea jest zaliczana do krajów, które najbardziej naruszają prawa człowieka. Osoby uważane za wrogów reżimu są wtrącane do więzień, torturowane i mordowane. Według uciekinierów z kraju, w obozach pracy i obozach koncentracyjnych jest przetrzymywanych prawie 200 tysięcy ludzi, poddawanych torturom i eksperymentom pseudomedycznym.