„Strzeżmy Chrystusa w naszym życiu, troszczmy się jedni o drugich, z miłością chrońmy dzieło stworzenia” - napisał.

Nowy tweet papieża jest syntezą wygłoszonego dzisiaj przez Franciszka kazania na placu świętego Piotra.