Współczesne konklawe trwa na ogół do trzech dni, ale w czasach historycznych debaty kardynałów trwały nawet trzy lata. Było tak z wyborem Grzegorza X w XIII wieku. Ludzie mimo groźby ekskomuniki ograniczyli kardynałom racje żywności, aby w ten sposób zmotywować ich do szybkiego wyboru. Wierni zdemontowali też dach nad Kaplicą Sykstyńską, żeby warunki pogodowe również spowodowały przyspieszenie podjęcia decyzji.

W XI wieku kardynał Teofilatto di Tusculo (Grzegorz X) był wybierany na papieża trzykrotnie. Ksiądz Paweł Szpyrka przypomina, że był to okres burzliwej rywalizacji papiestwa z cesarstwem. Benedykt IX raz został wygnany przez lud Rzymu, innym razem sam zrezygnował na rzecz swojego kuzyna, a na koniec został pozbawiony stanowiska przez króla Henryka III.

Ksiądz Szpyrka podkreśla, że różne przypadki z historii Kościoła katolickiego spowodowały, że dziś obowiązują przepisy dzięki którym wybór nowego papieża jest sprawny.