Ministerstwo Spraw Zagranicznych tłumaczy, że samo małżeństwo nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na wjazd do Polski i powołuje się na unijne rozporządzenie wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą mieć wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych strefy Schengen.

W MSW trwają prace nad nową ustawą o cudzoziemcach. Jak na razie nie przewiduje ona żadnych specjalnych ułatwień dla zagranicznych współmałżonków obywateli RP.