W tajnym głosowaniu poparło go 25 senatorów, a jego rywala Bogdana Zdrojewskiego 16 senatorów. Jeden głos był nieważny.