Na mocy ustawy Polski Fundusz Rozwoju będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i pomoc przedsiębiorcom. PFR będzie działał w oparciu o przyjęty przez Radę Ministrów program rządowy zwalczania skutków koronawirusa. PFR ma być uprawniony m.in. do udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom.

W poniedziałek w sprawie noweli odbyły się posiedzenia dwóch senackich komisji: gospodarki narodowej i innowacyjności - komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek; a także budżetu i finansów publicznych - tutaj komisja wnosi o wprowadzenie dwóch poprawek o charakterze legislacyjnym.

Sejm w nocy z piątku na sobotę uchwalił ustawę rozszerzającą kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju. To jedna z ustaw należących do Tarczy Antykryzysowej.