Dodał, że państwa te będą także szukać możliwości udziału swych krajowych firm w dostawach tego sprzętu. Ponadto zamierzają starać się w Unii Europejskiej o lepszą wymianę informacji z dziedziny bezpieczeństwa oraz o to, by również po brexicie utrzymano obecny poziom współpracy z Wielką Brytanią w tej sferze.

Ministrowie rozważali również, jaki wpływ wywarłby brexit na unijną współpracę w sferze bezpieczeństwa. "Naszym celem jest utrzymanie na najwyższym poziomie współpracy z Wielką Brytanią w dziedzinie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to kwestia, co do której nie wolno uprawiać hazardu, nie mogą zostać zagrożone wymiana informacji i współpraca w zwalczaniu przestępczości" - podkreślił stojący na czele Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (CSSD) Hamaczek.

Na spotkaniu potwierdzono też negatywne stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej w sprawie obowiązkowych kwot rozdzielania imigrantów między kraje unijne. Jak zaznaczono, problem ten należy w UE rozwiązywać wspólnie, ale takimi sposobami, które nie będą się przyczyniać do jakichkolwiek podziałów między państwami członkowskimi. Dla V4 priorytetami są ochrona zewnętrznych granic unijnych oraz pomoc świadczona na terenie państw o masowej emigracji.

W wypowiedzi dla mediów uczestniczący w praskim spotkaniu polski minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zaznaczył, że bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne jest dla polskich władz absolutnym priorytetem, co cieszy się pełnym zrozumieniem ze strony partnerów z Grupy Wyszehradzkiej. Dodał, że "w polityce bezpieczeństwa nie będziemy ulegali żadnej zewnętrznej presji, gdyby wiązało się to z niekorzystnymi rozwiązaniami dla naszych obywateli".

Jak informuje zamieszczony na stronie internetowej polskiego MSW komunikat, "spotkanie w gronie V4 i Austrii było ponadto okazją do omówienia przyszłości europejskiej polityki migracyjnej w kontekście - zaproponowanego przez przewodniczącą elekt Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen - nowego Paktu w sprawie migracji i azylu. Nowa propozycja Komisji Europejskiej zawiera m.in. potrzebę ustalenia nowych form solidarności i zapewnienia przez wszystkie państwa członkowskie wsparcia tym, którzy znajdują się pod największą presją migracyjną. Chodzi również o zapewnienie równowagi pomiędzy azylem i powrotami oraz zapewnienie skutecznych powrotów osób nieuprawnionych do otrzymania pomocy. (...)".

Jak czytamy dalej w komunikacie, na praskim spotkaniu omówiono również "sytuację migracyjną na szlaku wschodnio-śródziemnomorskim i w regionie Bałkanów Zachodnich. Przedmiotem rozmów były ponadto możliwości kontynuowania wsparcia dla regionu Bałkanów Zachodnich w obszarze migracji i zarządzania granicami w oparciu o ocenę bieżącej sytuacji i uwzględnienie potrzeb zgłaszanych przez poszczególnych partnerów. Minister Mariusz Kamiński zaznaczył, że doskonałym przykładem takich działań może być współpraca operacyjna polskich i macedońskich służb granicznych na granicy macedońsko-greckiej, realizowana już od 2016 roku". (PAP)