"Trzeba stanowczo poprawić los ofiar, osób pokrzywdzonych, osób słabszych, które w takiej sytuacji od strony prawnej nie mają wystarczającej ochrony i wsparcia" - podkreślił na czwartkowej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro, dodając, że jego zdaniem ustawa o przeciwdziałaniu przemocy okazała się być niewystarczająca.

"Uznaliśmy po analizie prawno-porównawczej, że trzeba zrobić kolejny krok, aby sytuację tych osób, tych bezbronnych, słabszych osób poprawić, że państwo nie może być tym państwem teoretycznym, ale musi być państwem, które ma narzędzia praktyczne pozwalające udzielić realnego wsparcia konkretnych osobom" - wskazał.

Podsekretarz stanu w MS Marcin Romanowski poinformował, że przygotowany w resorcie projekt nowej ustawy antyprzemocowej przewiduje "przełomowe rozwiązania, jeżeli chodzi o przemoc domową, przeciwdziałanie niej". "Proponujemy wprowadzenie policyjnego oraz sądowego nakazu opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się sprawcy przemocy do mieszkania lub jego otoczenia - dzięki temu to nie ofiary będą musiały uciekać z mieszkania, ale to sprawcy będą zmuszeni do jego opuszczenia" - powiedział.

Zmiany w handlu akcjami spółek, które są właścicielami gruntów rolnych