Kluzik-Rostkowska podkreśliła, że polityczna odpowiedzialność za nieprawidłowości spoczywa na byłym ministrze obrony narodowej Antonim Macierewiczu.
– Polska Grupa Zbrojeniowa powstała w roku 2013. Założenie było takie, by podlegała ministrowi skarbu. Jedną z pierwszych decyzji pana ministra Macierewicza było przeniesienie Polskiej Grupy Zbrojeniowej do resortu obrony i dokonanie tam czystek – stwierdziła Kluzik-Rostkowska.