Aktualne zadłużenie spółki wobec tych banków wynosi ok. 450 mln zł.

Zadłużenie ma zostać zredukowane w tzw. wariancie inwestorskim, czyli w sytuacji przejęcia aktywów GetBack przez inwestora.

W ocenie spółki, umowy z bankami krajowymi w tej sprawie zostaną podpisane do końca stycznia 2019 r.